[Silesia] [PLUG-Z] Spotkania w MON nt. polskiej społeczności hakerów

Michał "rysiek" Woźniak via PLUG-Z plug-z at linux.org.pl
Tue Mar 4 15:05:27 UTC 2014


Dnia wtorek, 4 marca 2014 15:55:59 Maria Skrzypek via PLUG-Z pisze:
> Celowałabym w gajer jednak

Może nie gajer, ale raczej spodnie-koszula niż szorty-tshirt. ;)

-- 
Pozdrawiam
Michał "rysiek" Woźniak

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 316 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.hs-silesia.pl/archives/open/attachments/20140304/682e1a60/attachment.sig>


More information about the Open mailing list