[Silesia] ODP: Re: ODP: Malina HiFi

Wiktor Przybylski wikprzybylski at gmail.com
Sun May 17 21:44:56 UTC 2015


On 17.05.2015 23:40, Michał Prusek wrote:
> dobra, zostałem ostudzony. Wracam do szukania pasywnych stereo do
> Denona avr-x1000. A już myślałem, że będzie w czym pogrzebać .)
> Dzięki i doczytam.
> --
> Pozdrawiam
> Michał Prusek
>
czego dlnx nie napisał, to prócz tego, że doczytaj, to jeszcze stosuj.
Tak jak tekst czytamy z góry do dołu, tak również powinno się odpowiadać
na maile. Pod spodem.

-- 
Pozdrawiam. Wiktor Przybylski


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 473 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.hs-silesia.pl/archives/open/attachments/20150517/8d1bc5db/attachment.sig>


More information about the Open mailing list