[Silesia-Open] hacksilesia #2 - EasyRider

Marek /Flash/ Wywiał onjinx at gmail.com
Fri Feb 26 19:51:31 UTC 2016


cześć,

wrzuciłem na github'a część mobilną aplikacji `Rowerowa Dąbrowa`, wersja
pre-alpha ;) Pozbieram jeszcze cześć serwerową od Michała i Maćka i też
podrzucimy kod. Najciekawsza rzecz to algorytm po stronie serwerowej :)

Pozdrawiam,
-- 
Marek Wywiał <onjinx at gmail.com>
WWW: http://marekwywial.name
http://linkedin.com/in/onjin/ | https://github.com/onjin
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.hs-silesia.pl/archives/open/attachments/20160226/c6471778/attachment.html>


More information about the Open mailing list