<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">W dniu 17 maja 2015 23:08 użytkownik dlnx <span dir="ltr"><<a href="mailto:dlnx@hackerspace.pl" target="_blank">dlnx@hackerspace.pl</a>></span> napisał:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Taka konstrukcja budzi we mnie pytanie: co chcesz osiągnąć? Może Twój mail to klasyczny przypadek XY.</blockquote></div><br></div><div class="gmail_extra">Tak z ciekawości. Co to takiego ten "klasyczny przypadek XY"?<br><br></div><div class="gmail_extra">pzdr<br></div></div>